Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is de behandeling van psychische problemen die mensen nog net niet ziek maken maar wel hun welzijn aantasten of ondermijnen waardoor je tijdelijk in je leven kunt vastlopen.

 

De hulpverlening richt zich op:

  • Persoonlijke problemen, zoals: eenzaamheid, angst, verlies, stress, trauma, burn- out, gebrek aan sociale en/of communicatieve vaardigheden
  • Relationele problemen, zoals: rouwprocessen, opvoeding, echtscheiding, gezins- en relatieproblemen
  • Problemen in de werksfeer, zoals: conflicten, overbelasting.
  • Maatschappelijke problemen, zoals: agressie, werkloosheid, pesten.