Rijangst

Men spreekt over rij angst als maar niet lukt om als volwaardig autobestuurder aan het verkeer deel te nemen.

Er zijn veel verschillende soorten rijangst. Deze  kunnen variëren van snelweg angst, tunnelfobie, angst om ongelukken te maken, faalangst, tot helemaal niet meer in een auto durven stappen. Mensen die last hebben van rijangst zijn niet alleen bang voor autorijden of voor het verkeer. Ze zijn vaak ook bang om bang te worden. Vaak is er in het verleden angst ontstaan bij een bepaalde verkeerssituatie en is men bang voor herhaling of ontstaat er angst voor het krijgen van lichamelijke reacties zoals hyperventileren, hartkloppingen, tintelingen, spierspanningen, misselijkheid, duizelingen etc.

Er zijn ook mensen die zich wel in het verkeer begeven maar bepaalde verkeerssituaties vermijden, ze hebben vaak last van gespannen spieren en komen doodmoe op hun bestemming aan.

Onze maatschappij is gericht op autorijden. Doordat mensen met rij-angst zoveel onbegrip vanuit hun omgeving krijgen heerst er een taboe  op het hebben van rijangst terwijl het zoveel voorkomt.

Gevolgen van rijangst

Rijangst heeft vaak grote gevolgen op deelname aan het maatschappelijk verkeer. Mensen gaan excuses verzinnen om ergens niet naar toe te hoeven gaan. Daardoor kunnen ze zich afhankelijk, ondergeschikt of hulpeloos gaan voelen. Ook kan er schaamtegevoel ontstaan, vermijdingsdrang en het gevoel niet begrepen te worden.

Wat is Verkeer Counseling?

Counseling is een kortdurende, praktische psychosociale therapie door middel van gesprekken of gebruikmakend van EMDR.

Als psychosociaal therapeut ben ik opgeleid door Karin Elshout van Gaal van de Stichting Rijangst